93 889 07 02 · Fax 93 889 06 88 aigua@perfobombes.com

POUS D’AIGUA

Sistema rotopercució
· Treballs de màxima rapidesa amb el sistema de rotapercusió.

· Diàmetres fins a 250mm i fondàries de fins a 300 metres.

· Maquinària i equips per espais reduïts.

Sistema percussió
· Treballs amb diàmetres de fins a 600mm i fondàries de fins a 300 metres.

· Maquinària especial per a terrenys sorrencs i argilosos com també per rebaix dels nivells freàtics temporals.

PERFOBOMBES VIC S.L.
Sot dels Pradals, 28 Poligon Industrial Sot del Pradals
08500 - Vic (Barcelona)
Tel: 93 889 07 02
Fax: 93 889 06 88
Email: aigua@perfobombes.com